ΕΕΥ: Προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Α’ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τα Γαλλικά


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Α’ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τα Γαλλικά στην Κωνσταντίνου Μαρία (ΠΜΠ 11386), με ισχύ από 20 Σεπτεμβρίου 2023.
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


2302