ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγές στη θέση Διευθυντή Προδημοτικής Εκπαίδευσης

23 Φεβ 2023 - 10:11


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για θέση Β. Διευθυντή Α΄ Μέσης Γενικής για Εμπορικά-Οικονομικά, ΣΕΑ και Χημεία

23 Φεβ 2023 - 10:05


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α’ Μέσης Γενικής για Φυσική

22 Φεβ 2023 - 11:04


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για Β. Διευθυντή Α΄ Μέσης Γενικής για Μουσική, Σχεδιασμό - Τεχνολογία και Τέχνη

20 Φεβ 2023 - 11:18


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για Β. Διευθυντή Α΄ Μέσης Γενικής για Φυσιογνωστικά/Βιολογία, Αγγλικά, Γαλλικά

20 Φεβ 2023 - 11:03


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντή Α΄ Μέσης Γενικής για Πληροφορική

20 Φεβ 2023 - 10:52


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Βοηθών Διευθυντών Α΄ Μέσης Γενικής για Θρησκευτικά

20 Φεβ 2023 - 10:46


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Βοηθών Διευθυντών Α΄ Μέσης Γενικής για Μαθηματικά

20 Φεβ 2023 - 10:40


Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στις θέσεις Βοηθού Διευθυντή Μέσης Τεχνικής

16 Φεβ 2023 - 12:42


ΕΕΥ: Κατάλογος υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, 25 θέσεις

13 Φεβ 2023 - 15:11


Newsletter