ΕΕΥ: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή σε Βοηθού Διευθυντή Α΄ Μέσης Γενικής για τη Φυσική

08 Φεβ 2021 - 15:50


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη Μέση Τεχνική

08 Φεβ 2021 - 12:30


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή σε Β. Διευθυντή Α΄ Μέσης Γενικής

08 Φεβ 2021 - 12:22


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη θέση Διευθυντή Μέσης Γενικής

02 Φεβ 2021 - 13:05


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στις θέσεις ΠΛΕ και Επιθεωρητή, στη Δημοτική και Προδημοτική

02 Φεβ 2021 - 11:21
ΕΕΥ: Προκήρυξη Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Μέσης Τεχνικής)

10 Δεκ 2020 - 11:47


ΕΕΥ: Προκήρυξη Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία - Μεσης Γενικής

10 Δεκ 2020 - 11:39


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Ανώτερου Εκπαιδευτή, Κλίμακα Α10

15 Σεπ 2020 - 13:39


ΕΕΥ: Προαγωγές σε Επιθεωρητή Α για Φυσιογνωστικά-Βιολογία, Τέχνη και Εμπορικά-Οικονομικά

10 Σεπ 2020 - 14:52

Newsletter