ΕΕΥ: Συνεντεύξεις υποψηφίων για προαγωγή στη θέση ΠΛΕ Μέσης Γενικής

29 Μαι 2023 - 15:09


EEY: Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής για την Τέχνη

26 Μαι 2023 - 14:15


EEY: Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Θρησκευτικά

25 Μαι 2023 - 14:05


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φιλολογικά

24 Μαι 2023 - 14:15


EEY: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Α για τη Φυσική

23 Μαι 2023 - 14:47


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης

18 Μαι 2023 - 10:22


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή θέση Ανώτερου Εκπαιδευτή, Κλίμακα Α10

17 Μαι 2023 - 13:27


ΕΕΥ: Προαγωγή σε Βοηθό Διευθυντή Μέσης Τεχνικής για Ξυλουργική - Επιπλοποιΐα / Σχεδίαση Επίπλων

17 Μαι 2023 - 13:18


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής για τα Εμπορικά/Οικονομικά

17 Μαι 2023 - 13:13


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Διευθυντή Προδημοτικής Εκπαίδευσης

16 Μαι 2023 - 15:33


Newsletter