Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντή Α΄ Μέσης Τεχνικής για τα Ξενοδοχειακά

30 Ιαν 2020 - 14:05


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντή Α΄ Μέσης Τεχνικής

30 Ιαν 2020 - 11:09


Προαγωγές στη θέση Β. Διεθυντή Α΄ Μέσης Γενικής για Γαλλικά, Αγγλικά και ΣΕΑ

29 Ιαν 2020 - 15:16


Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για Φυσιογνωστικά/Βιολογία

29 Ιαν 2020 - 15:11


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις Β. Διευθυντων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική

29 Ιαν 2020 - 14:47


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις Β. Διευθυντών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Τέχνη και Οκιακή Οικονομία

29 Ιαν 2020 - 14:35


ΕΕΥ: Προαγωγές Β. Διευθυντή Α’ Μέσης Γενικής για Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ.

24 Ιαν 2020 - 16:45


ΕΕΥ: Προαγωγές Β. Διευθυντών Α’ Μέσης Γενικής για τα Μαθηματικά

23 Ιαν 2020 - 13:51


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Προδημοτικής Εκπαίδευσης

23 Ιαν 2020 - 12:03


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή σε ΒΔΑ΄ Μέσης Γενικής για ΣΕΑ

22 Ιαν 2020 - 14:38

Newsletter