ΕΕΥ: Συνεντεύξεις υποψηφίων για προαγωγή στη θέση ΒΔΑ για Πληροφορική-Επιστήμη Η.Υ.

15 Ιαν 2020 - 11:45


ΕΕΥ: Προαγωγές σε Β Διευθυντές Μέσης Γενικής Α΄ για Μουσική και Θρησκευτικά

14 Ιαν 2020 - 13:22


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή σε θέση Διευθυντή Προδημοτικής

10 Ιαν 2020 - 17:01


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις υποψηφίων για προαγωγή σε Β. Διευθυντή Α' Μέσης Γενικής για Μαθηματικά

10 Ιαν 2020 - 13:15


ΕΕΥ: Προαγωγές σε θέση Βοηθού Διευθυντή Α΄ για τα Φιλολογικά

10 Ιαν 2020 - 13:04


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή σε Β. Διευθυντή Α΄ Μέσης Γενικής για Γαλλικά και Αγγλικά

09 Ιαν 2020 - 14:30


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στις θέσεις Σχεδιασμός - Τεχνολογία, Χημεία και Εμπορικά-Οικονομικά

08 Ιαν 2020 - 15:12


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγές σε Διευθυντή και Βοηθό Διευθυντή Ειδικής

30 Δεκ 2019 - 13:29


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις ΒΔΑ Μέσης Γενικής για Φυσική Αγωγή, Οικιακή Οικονομία και Φυσιογνωστικά-Βιολογία

27 Δεκ 2019 - 14:22


ΕΕΥ: Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Α' Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική

20 Δεκ 2019 - 14:29

Newsletter