ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Διευθυντή Προδημοτικής Εκπαίδευσης

02 Ιουν 2020 - 12:49


Αναδρομικές προαγωγές στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία

30 Μαι 2020 - 10:17


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης

29 Μαι 2020 - 14:18


ΕΕΥ: Προαγωγές Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

29 Μαι 2020 - 14:08


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη θέση Διευθυντή Προδημοτικής

26 Μαι 2020 - 15:20


ΕΕΥ: Προαγωγές σε Βοηθούς Διευθυντές Μέσης Γενικής για τα Φιλολογικά

22 Μαι 2020 - 15:21


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης

20 Μαι 2020 - 13:15


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντή Μεσης Γενικής για τα Φιλολογικά

11 Μαι 2020 - 15:49


ΕΕΥ: Αναβολή συνεντεύξεων για προαγωγές

18 Μαρ 2020 - 13:55


ΕΕΥ: Αναβολή Συνεντεύξεων για Προαγωγή στη θεση Βοηθού Διευθυντή για τα Φιλολογικά

16 Μαρ 2020 - 14:34

Newsletter