Διαφοροποίηση καταλόγου υποψηφίων για προαγωγή σε θέση Β. Διευθυντή Α΄ για τη Φυσική Αγωγή

25 Αυγ 2014 - 11:41


ΕΕΥ: Προαγωγες στη Μεση Εκπαίδευση (Φυσική)

12 Αυγ 2014 - 12:15


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση

12 Αυγ 2014 - 09:45


ΕΕΥ: Προαγωγές στη Μέση Γενική Εκπαίδευση

11 Αυγ 2014 - 12:38


ΕΕΥ: Προαγωγές στη Μέση Γενική Εκπαίδευση

08 Αυγ 2014 - 12:25


EEY: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη Μέση Γενική Εκπαίδευση

05 Αυγ 2014 - 12:01


Την Τετάρτη οι προαγωγές Δημοτικής και πριν από το Δεκαπενταύγουστο οι μεταθέσεις

02 Αυγ 2014 - 11:42


ΕΕΥ: Μεταθέσεις Ειδικής Εκπαίδευσης

02 Αυγ 2014 - 10:59


ΕΕΥ: Μεταθέσεις και τοποθετήσεις Προδημοτικής Εκπαίδευσης

02 Αυγ 2014 - 10:57


Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία

30 Ιουλ 2014 - 13:15

Newsletter