ΕΕΥ: Προαγωγές Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης

05 Αυγ 2020 - 15:10


ΕΕΥ:Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή σε Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για Παιδαγωγικά

31 Ιουλ 2020 - 14:28


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

28 Ιουλ 2020 - 15:19


EEY: Προαγωγή στη θέση Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής

24 Ιουλ 2020 - 17:06


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Διευθυντή Δημοτικής (22 θέσεις)

24 Ιουλ 2020 - 16:53


ΕΕΥ: Προαγωγές στην Προδημοτική

24 Ιουλ 2020 - 16:11


ΕΕΥ: Διαφοροποίηση ανακοίνωσης συνεντεύξεων υποψηφίων για προαγωγή σε θέση Διευθυντή Μέσης

23 Ιουλ 2020 - 14:54


ΕΕΥ: Κατάλογος υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Διευθυντή Μέσης Γενικής (11 θέσεις).

21 Ιουλ 2020 - 14:02


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Διευθυντή Σχολείων ΜΤΕΕ

20 Ιουλ 2020 - 14:47


ΕΕΥ: Κατάλογος υποψηφίων για προαγωγή σε Διευθυντή Προδημοτικής Εκπαίδευσης (8 θέσεις)

20 Ιουλ 2020 - 14:41

Newsletter