ΕΕΥ: Προαγωγή σε θεση Ανώτερου Λειτουργού Εκπαίδευσης στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση

19 Ιουν 2020 - 13:52


ΕΕΥ: Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή ΜΤΕΕ για τη Γεωπονία και την Ηλεκτρολογία

18 Ιουν 2020 - 14:52


ΕΕΥ: Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Προδημοτικής Εκπαίδευσης

16 Ιουν 2020 - 14:07


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση ΠΛΕ και Επιθεωρητή Α για τα Αγγλικά

12 Ιουν 2020 - 15:19


ΕΕΥ: Προαγωγές σε Επιθεωρητή Α’ Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης

11 Ιουν 2020 - 13:28


EEY: Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης

10 Ιουν 2020 - 14:59


Συνεντεύξεις ΒΔ Σχολείων ΜΤΕΕ για Ηλεκτρολογία/Μηχανική Η/Υ και για Γεωπονία

09 Ιουν 2020 - 15:57


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις Ανώτερου Λειτουργού Εκπαίδευσης στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση

09 Ιουν 2020 - 15:49


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Προδημοτικής

05 Ιουν 2020 - 16:13


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγές σε θέσεις Επιθεωρητή ΑΜΤΕ

02 Ιουν 2020 - 15:48

Newsletter