ΕΕΥ: Προκήρυξη μίας θέσης Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής, για την Ειδική Εκπαίδευση

05 Σεπ 2019 - 12:47


ΕΕΥ: Διόρθωση - Στελέχωση Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου

03 Σεπ 2019 - 14:04


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή σε ΠΛΕ Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης

03 Σεπ 2019 - 14:02


ΕΕΥ: Προαγωγή ΠΛΕ Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

02 Σεπ 2019 - 15:13


ΕΕΥ: Συνέντευξη με υποψήφιο για προαγωγή στη θέση ΠΛΕ Τεχνικής

27 Αυγ 2019 - 10:48


ΕΕΥ: Προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Α Μέσης Γενικής για τη ΣΕΑ

04 Ιουλ 2019 - 13:59


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις Επιθεωρητή Α Mέσης για τη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή

26 Ιουν 2019 - 15:03


ΕΕΥ: Προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης

12 Ιουν 2019 - 13:09


ΕΕΥ: Προαγωγή σε Επιθεωρητή Α Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική Αγωγή

12 Ιουν 2019 - 13:05


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης

03 Ιουν 2019 - 12:48

Newsletter