ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για τα Μαθηματικά

26 Φεβ 2020 - 12:05


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για Β Διευθυντή Μέσης Τεχνικής Ξυλουργικής-Επιπλοποιίας/Σχεδίασης Επίπλων

25 Φεβ 2020 - 14:43


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Τεχνικής για Δομικά

25 Φεβ 2020 - 14:35


ΕΕΥ: Προαγωγές σε Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή

21 Φεβ 2020 - 13:31


ΕΕΥ: Διορθωτική για Συνεντεύξεις για Προαγωγή στη θέση ΒΔ ΜΓΕ για τα Μαθηματικά

21 Φεβ 2020 - 10:41


EEY: Προαγωγές στη θέση Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης

19 Φεβ 2020 - 13:18


EEY: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για τα Αγγλικά

18 Φεβ 2020 - 14:26


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Β. Διευθυντών Μέσης Γενικής για τη Γεωγραφία και τη Χημεία

18 Φεβ 2020 - 13:53


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης για τα Μαθηματικά

17 Φεβ 2020 - 15:36


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για τα Θρησκευτικά

17 Φεβ 2020 - 14:52

Newsletter