ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής για τα Φιλολογικά

03 Ιουν 2022 - 13:52


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Β. Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης

19 Μαι 2022 - 14:26


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής στα Μαθηματικά

18 Μαι 2022 - 12:21


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για τα Θρησκευτικά

13 Μαι 2022 - 13:30


ΕΕΥ: Προαγωγές σε θέση Β Διευθυντή Μέσης Γενικής για Οικιακή Οικονομία

12 Μαι 2022 - 13:57


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής στην Πληροφορική/ Επιστήμη Η.Υ.

11 Μαι 2022 - 12:31


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση ΠΛΕ Δημοτικής

10 Μαι 2022 - 12:42


ΕΕΥ: Προαγωγές σε θέση Β. Διευθυντή Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης

09 Μαι 2022 - 16:26


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για τη Μουσική

09 Μαι 2022 - 16:20


ΕΕΥ: Προαγωγές σε θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για την Τέχνη

09 Μαι 2022 - 16:13


Newsletter