Προκήρυξη Προγράμματος Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων / Δημόσια Διοίκηση από το ΜΙΜ


Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει την προκήρυξη του 22ου Προγράμματος Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Δημόσια Διοίκηση 2018-2019 (βραδινής φοίτησης) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ).

Στόχος του Προγράμματος Μάστερ είναι να προσφέρει στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό, τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα την ευκαιρία να προετοιμαστούν για μια διευθυντική σταδιοδρομία, μέσα από την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να εκτελούν αποτελεσματικά τα διευθυντικά τους καθήκοντα.

Το Πρόγραμμα αποτελείται από πέντε ενότητες και αρχίζει τον Φεβρουάριο του 2018 και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2019.  Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στα κτήρια του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) στη Λευκωσία, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 5:00μ.μ. μέχρι τις 9:00μ.μ.  

Τα δίδακτρα του Προγράμματος είναι €3.426 και καταβάλλονται σε δόσεις ανά ενότητα. Επισημαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα για φοιτητική χορηγία με μέγιστο ποσό €2.565. 

Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση στο Πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στο Πρόγραμμα Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση, θα πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους στο ΜΙΔ το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018.  Για την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΜΙΔ: www.mim.ac.cy ενώ για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν να απευθύνονται ως ακολούθως:

Στον Προϊστάμενο του ΜΙΔ κ. Άκη Νικολαΐδη (22806117, [email protected]) ή

Στη Λειτουργό του ΜΙΔ κ. Έλενα Χριστοδουλίδου (22806106, [email protected])

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


73