Προκήρυξη υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019


 Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεκδίκηση 30 υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, από τις 7 Ιανουαρίου 2019, ώρα 2:00 μ.μ. και μέχρι την Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 2:00 μ.μ. Η αξία της κάθε υποτροφίας ανέρχεται στις €4.000 ετησίως και η διάρκειά της ορίζεται μέχρι 3 έτη. Οι αιτήσεις, μαζί με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά, θα πρέπει να παραδοθούν, μόνο διά χειρός, στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία. Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μέσω Ταχυδρομείου ή εταιρειών μεταφορών (courier), δεν θα γίνονται αποδεκτές. Η ημερομηνία και η ώρα λήξης υποβολής των αιτήσεων, θα τηρηθεί αυστηρά. Ως εκ τούτου, αιτήσεις που θα παραδίδονται εκπρόθεσμα, δεν θα γίνονται αποδεκτές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έντυπα της ανακοίνωσης με αρ. 431 και της σχετικής αίτησης με αρ. ΙΚΥΚ 99, από:  Τα Γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου,  τις Επαρχιακές Διοικήσεις,  τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και τα Κέντρα Πολιτών σε όλες τις επαρχίες, και  την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου http://www.cyscholarships.gov.cy
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


462