Προσωρινοί Κατάλογοι/Μητρώων Μοριοδότησης, για θέση Τοπικού Υπεύθυνου Επιμορφωτικών 2015-2016


Ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (http://enimerosi.moec.gov.cy/e/aaye6)τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού Αρ. ΔΕ 15/15 (ΕΚ) - Αγορά Υπηρεσιών από Ενδιαφερόμενους, για τη θέση «Τοπικού Υπεύθυνου» στο Απογευματινό/Βραδινό Πρόγραμμα «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι που πιστεύουν ότι το αποτέλεσμα τους αδικεί, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση προς την Αναθέτουσα Αρχή για τον λόγο μη μοριοδότησης της αίτησής τους ή για τη συνολική μοριοδότηση τους.

Οι τυχόν ενστάσεις πρέπει:

  • να υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση epimorfotika@schools.ac.cyμέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 15:00.

Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξεταστούν.

  • να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
  • να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας, τον κωδικό της ηλεκτρονικής αίτησης και το τηλέφωνο επικοινωνίας του υποψηφίου.
  • να αφορούν τη μοριοδότηση του υποψηφίου και όχι τη μοριοδότηση άλλου ή άλλων υποψηφίων.

Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


58