ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Μέση Γενική, με ισχύ από 24 Ιανουαρίου 2023.

23 Ιαν 2023 - 13:54


ΕΕΥ: Διορισμός με σύμβαση στη Δημοτική - Ειδική Εκπαίδευση

11 Ιαν 2023 - 16:10


ΕΕΥ: Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής- Ειδικής Εκπαίδευσης

11 Ιαν 2023 - 16:06


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση με ισχύ από 9 Ιανουαρίου 2023.

05 Ιαν 2023 - 12:15


ΕΕΥ: Διορισμός με σύμβαση στη Δημοτική - Ειδική Εκπαίδευση με ισχύ από 9 Ιανουαρίου 2023

05 Ιαν 2023 - 12:11


ΕΕΥ: Προκήρυξη θέσεων προαγωγής στη Μέση Γενική

22 Δεκ 2022 - 12:31


ΕΕΥ: Διορισμός στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου

16 Δεκ 2022 - 13:32


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση

13 Δεκ 2022 - 12:05


ΕΕΥ: Διορισμοί με Σύμβαση στη Δημοτική για το πρόγραμμα ΔΡΑΣΕ+

06 Δεκ 2022 - 11:25


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Δημοτικής - Ειδικής Εκπαίδευσης

02 Δεκ 2022 - 13:13


Newsletter