ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Τεχνικής Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις ) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Τεχνικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 3η Σεπτεμβρίου 2019.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(3) των πιο πάνω Κανονισμών, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας μόνο ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Βοηθοί Διευθυντές

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Από

Εις

11445

Μόνικα Δημοσθένους

Διακοσμητικής

Λάρνακα+Απόσπαση

Λευκωσία

18916

Σωτήρης Διακουρτής

Μηχανικής

Ηλεκτρονικών

Υπολογιστών

Πάφο

Λάρνακα

14286

Σάββας Θεοδοσίου

Ξενοδοχειακών

Π.Χρυσοχούς

Πάφο

16310

Ελεονώρα Βασιλειάδου

Γραφικών Τεχνών

Λεμεσό+Απόσπαση+ Συμβουλευτικό Έργο

Απόσπαση+ Συμβουλευτικό Έργο

Μηχανικής

 Αυτοκινήτων

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

20288

Μάρκος Γλυκένου

Αμμόχωστο Β'(16)+ Λάρνακα(8)

Αμμόχωστο Β'(24)

20277

Αριστοτέλης Ευαγγέλου

Λευκωσία(24)

Λάρνακα(24)

20837

Άνθιμος Παπαπερικλέους

Λεμεσό(16)+Λευκωσία(8)

Λεμεσό(20)+Λευκωσία(4)

Μηχανολογίας

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

19799

Χρίστος Χατζηκυριάκου

Λευκωσία(24)

Αμμόχωστο Β'(24)

20267

Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Αμμόχωστο Β'(24)

Λάρνακα(24)

20276

Φώτιος Πρωτοπαπάς

Πάφο(24)

Λεμεσό(24)

Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

19754

Χριστόδουλος Γιαννακού

Αμμόχωστο Α'(24)

Λάρνακα(24)

20201

Αντώνης Πιερίδης

Λευκωσία(24)

Λεμεσό(24) ΜΙΙΕΚ

20203

Μυριάνθης Γιουκκάς

Λεμεσό(24)

Πάφο(24) ΜΙΙΕΚ

 

Δομικών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

17378

Ελένη Λεωνίδου

Λάρνακα(19)+ Αμμόχωστο Α'(5)

Λάρνακα(13)+ Αμμόχωστο Α'(9)

17180

Ειρήνη Λουκαίδου

Λεμεσό(18)+Αγρό(4)

Λεμεσό(22)

19466

Μάριος Ευσταθίου

Πάφο(16)+Π.Χρυσοχούς(8)

Πάφο(14)+Λεμεσό(10)

19326

Αναστάσης Δύσπυρος

Λευκωσία(12)+Λάρνακα(12)

Λάρνακα(24)

Ξενοδοχειακών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

19872

Μαρία Θεμιστοκλέους

Λάρνακα(12)+ Αμμόχωστο Α'(12)

Αμμόχωστο Α'(20)+ Λάρνακα(4)

20014

Βαρβάρα Αντωνίου

Λεμεσό(24)

Λάρνακα(17)+Λεμεσό(7)

20205

Χριστίνα Σαββίδου

Λευκωσία(18)

Αμμόχωστο Α'(14)+ Λευκωσία(4)

19863

Χρίστος Πιερή

Αμμόχωστο Α'(24)

Αμμόχωστο Α'(12)+ Λευκωσία(12) Σχολή Κωφών

19961

Αντρέας Ξενοφώντος

Αγρό(24)

Αγρό(19)+Λεμεσό(5)

11504

Χαράλαμπος Παπαδόπουλος

Όμοδος(24)

Όμοδος(15)+Λεμεσό(9)

Γραφικών Τεχνών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

12816

Μαρία Ευγενίου

Λευκωσία(15)+ Αμμόχωστο Α'(7)

Λευκωσία(22)

Διακοσμητι

κής

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

16591

Κυριακή Χριστοφίδου-Ευθυμίου

Αμμόχωστο Α'(16)+ Λάρνακα(6)

Λάρνακα(22)

Γεωπονίας

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

19949

Ιωάννης Περάκης

Π.Χρυσοχούς(24)

Π.Χρυσοχούς(13)+Όμοδος(11)

 

Σχεδίασης Κατασκευής Ενδυμάτων

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

20068

Άντρη Ματθαίου

Λευκωσία(19)+Λάρνακα(5)

Λευκωσία(24)

19879

Στέλλα Ιακωβίδου

Λευκωσία(24)

Λεμεσό(24)

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter405