ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προδημοτική)


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω διορισμούς με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προδημοτική Εκπαίδευση), λαμβάνοντας υπόψη και τις μη αποδοχές, με ισχύ από 9 Σεπτεμβρίου 2019.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Οι διορισμοί με σύμβαση γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Βελτίωση τοποθέτησης δεν είναι δυνατή.

(β) Στους πιο κάτω υποψήφιους θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση για να δηλώσουν κατά πόσο προτίθενται να αποδεκτούν ή όχι τον εν λόγω διορισμό. Στους υποψήφιους που θα δηλώσουν ότι προτίθενται να αποδεχτούν, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν.

(γ) Οι διορισμοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγουν την 31η Αυγούστου 2020.

(δ) Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

                                                                    1. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

                          Αρ.Φακ.      Ονοματεπώνυμο                            Εις 

                            21111       Παρθενόπη Ρούση                            Κούκλια (11) + Μανδριά (11) + Πάφο (7)

2. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Αρ.Φακ.

21715

Ονοματεπώνυμο

Ελένη Μαράκκου

Εις

Μουτταγιάκα (26) + Ακρωτήρι (3)

21716

Έλενα Αριστοτέλους

Τάλα (13) + Χολέτρια (9) + Πολέμι (7)

21717

Ελένη Μουστακίδη

Γεροσκήπου (29)

21718

Μαρίνα Γεωργίου

Δάλι (19) + Λατσιά (10) (Αναστολή ενός έτους)

21540

Γεωργία Θεοφάνους

Γεροσκήπου (29)

21550

Νεοφύτα Μαυρομμάτη

Κάμπο (29)

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

249