ΕΕΥ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Τεχνικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 10 Σεπτεμβρίου 2019.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(3) των πιο πάνω Κανονισμών, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας μόνο ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Μηχανολογίας

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

20534

Ελευθέριος Κασπαρής

Λάρνακα(24)

Λευκωσία(24)

16193

Λεωνίδας Χαραλάμπους

Αμμόχωστο Β'(22)

Λάρνακα(20)

20267

Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Λάρνακα(24)

Λεμεσό(24)

Δομικών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

19467

Μοσχούλα Καμιναρίδου

Αμμόχωστο Β'(9)+ Λάρνακα(8)+Λευκωσία(7)

Λευκωσία(18)+Λάρνακα(4)

10360

Μαρία Γιαννάκη-Βασιλείου

Λευκωσία(22)

Λευκωσία(18)+Δάλι(4)

17415

Ανδρούλα Μαύρου

Λευκωσία(24)

Λευκωσία(16)+Λεμεσό(8)

14438

Μαρία Παναγή

Λάρνακα(12)+ Συμβουλευτικό έργο(5)+ Απόσπαση(5)

Λευκωσία(12)+ Συμβουλευτικό έργο(5)+ Απόσπαση(5)

17378

Ελένη Λεωνίδου

Λάρνακα(13)+ Αμμόχωστο Α'(9)

Λάρνακα(22)

16965

Ανδρέας Δημοσθένους

Λεμεσό(18)+Δ.Λεμεσό(4)

Λεμεσό(14)+Δ.Λεμεσό(8)

Γραφικών Τεχνών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

19190

Φροσούλα Ταλιαδώρου

Λευκωσία(22)

Συνδετικός Λειτουργός(22)

Ξενοδοχειακών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

20090

Αργυρώ Χαραλάμπους

Λεμεσό(24)

Λευκωσία(24)

19806

Κυριάκος Θαλασσινός

Πάφο(18)+Λεμεσό(6)

Πάφο(24)

 

Ξυλουργικής/Επιπλοποηας

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

20311

Γιώργος Γερκώτης

Λευκωσία(24)

Αμμόχωστο Β'(24) Ειδικό Σχολείο

19908

Παναγιώτης Παναγιώτου

Λευκωσία(24)

Λεμεσό(24) Ειδικό Σχολείο

19901

Χρίστος Κυπριανού

Λεμεσό(24)

Πάφο(24) Ειδικό Σχολείο

12573

Στέλλα Νεοπτολέμου

Συνδετικός Λειτουργός(20)

Λευκωσία(20)

18363

Σάββας Βρακάς

Απόσπαση(22)

Λεμεσό(22)

 

Σχεδίασης-Κατασκευής Ενδυμάτων

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

20068

Άντρη Ματθαίου

Λευκωσία(24)

Λάρνακα(24)

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

386