ΕΕΥ: Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί Εκπαιδευτικών Μέσης Τεχνικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας αποφάσισε να προσφέρει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς, Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 10η Σεπτεμβρίου 2019.

Νοείται ότι η προσφορά διορισμού γίνεται υπό την αίρεση ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Η προσφορά των μόνιμων με δοκιμασία διορισμών στη θέση Εκπαιδευτή (Κλ. Α8, Α10 και Α11) γίνεται μετά την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, για εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης θέσεων, σύμφωνα με τους περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμους, για τις ανάγκες της Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης και, μετά από σχετική εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής.

Στους διοριζόμενους αποστέλλεται άμεσα γραπτή προσφορά διορισμού, στην οποία πρέπει να απαντήσουν μέσα στην καθορισμένη προθεσμία των 10 ημερών από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στην επιστολή. Τονίζεται ότι η προσφορά διορισμού σε άτομα που δεν θα απαντήσουν μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, θα ανακληθεί.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Ηλεκτρολογίας (Ηλεκτρονική) A8-A10-A11

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

20115

Στέλιος Γεωργίου

Λευκωσία(24)

Ηλεκτρολογίας (Ηλεκτρονική) (ειδικός κατάλογος εκπαιδευτικών με αναπηρίες) A8-A10-A11

Αρ.Φακ.

Αρ.ταυτότητας

Εις

107877

869374

Πάφο(24)

Ηλεκτρολογίας (Ρεύμα Υψηλής Έντασης) A8-A10-A11

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

36549

Ανδρέας Ιωάννου

Λάρνακα(24)

18383

Κωστάκης Νικολάου

Αμμόχωστο Α'(22)

18382

Στέφανος Στεφανή

Λευκωσία(24)

37022

Παναγιώτης Χατζηαντώνης

Λευκωσία(24)

33968

Ανδρέας Ιωάννου

Λάρνακα(24)

36550

Αμερίκος Ιωάννου

Λάρνακα(24)

Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών A8-A10-A11

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

36103

Γεώργιος Μιλτιάδους

Λευκωσία(24)

 

Μηχανολογίας (Μηχανικής Παραγωγής) A8-A10-A11

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

33825

Ανδρέας Σάββα

Λάρνακα(24)

19799

Χρίστος Χατζηκυριάκου

Λάρνακα(24)

20623

Ιωάννης Ζαχαριάδης

Πάφο(22)

5407

Νικόλαος Χατζηνικολάου

Αμμόχωστο Β'(12)+Λευκωσία(12)

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter447