Αιτήσεις υποψήφιων Εκπαιδευτικών Προδημοτικής για διορισμό σε θέση αντικαταστάτη στο Δημ Νηπιαγωγείο Κάμπου


Η Επιτροπή, επιθυμεί να ενημερώσει ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να πληρωθεί η θέση Νηπιαγωγού για το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Κάμπου για το σχολικό έτος 2019-2020. Ως εκ τούτου, καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Προδημοτικής Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να εργαστούν στο εν λόγω νηπιαγωγείο Κάμπου για την τρέχουσα σχολική χρονιά, να υποβάλουν αίτηση, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.30μ.μ.

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, αρ. ταυτότητας, τηλεφώνου και διεύθυνση). Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στο Γραφείο της Επιτροπής (Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων, οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία), με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22602789 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]

Η επιλογή του εκπαιδευτικού που θα υπηρετήσει στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Κάμπου θα γίνει με βάση τον αριθμό κατάταξης των αιτητών στον πίνακα διοριστέων ή και διορισίμων. Πιο συγκεκριμένα, θα επιλεγεί ο εκπαιδευτικός που συγκριτικά θα έχει προτεραιότητα για διορισμό με βάση τον αριθμό του στον πίνακα διοριστέων ή/και διορισίμων.

Ο εκπαιδευτικός που θα επιλεγεί θα υπηρετήσει στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Κάμπου καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους με το καθεστώς του αντικαταστάτη. Έναρξη απασχόλησης από τη Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι εκπαιδευτικοί είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων ή/και διορισίμων Νηπιαγωγών.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί με ιδιόχειρη επιστολή, στην οποία να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου (Ονοματεπώνυμο, αρ. ταυτότητας, τηλεφώνου και διεύθυνση).

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα 22602641, 22602609, 22602640.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

429