ΕΕΥ: Διορισμός με σύμβαση στην ΚΕΑ Ην. Βασιλείου


H Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σε συνέχεια των ανακοινώσεών της ημερ. 14.5.2019 και 8.8.2019, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι μια θέση δεν πληρώθηκε λόγω μη αποδοχής, ανακοινώνει το όνομα της πιο κάτω εκπαιδευτικού η οποία επιλέγηκε να υπηρετήσει στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ) Ηνωμένου Βασιλείου κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

Η εν λόγω εκπαιδευτικός διορίζεται με σύμβαση, με ισχύ από 12 Σεπτεμβρίου 2019.

ΔΑΣΚΑΛΑ

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

21526

Ανδρούλλα Τσαγγάρη
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter346