ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω διορισμούς με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη και τις μη αποδοχές, με ισχύ από 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Οι διορισμοί με σύμβαση γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Βελτίωση τοποθέτησης δεν είναι δυνατή.

(β) Στους πιο κάτω υποψήφιους θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση για να δηλώσουν κατά πόσο προτίθενται να αποδεκτούν ή όχι τον εν λόγω διορισμό. Στους υποψήφιους που θα δηλώσουν ότι προτίθενται να αποδεχτούν, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν.

(γ) Οι διορισμοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγουν την 31η Αυγούστου 2020.

(δ) Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

1. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Αρ.Φακ.

16148

Ονοματεπώνυμο

Μαρία Παναγιώτου

Εις

Πέγεια (29)

16785

Μαρία Γιαννού

Πάφο (29)

16431

Άντρια Νικολάου

Τριμήκληνη (23) + Αγρό (6)

16133

Μαρία Γαβριήλ

Πέγεια (29)

16136

Σοφία Ποσπορή

Μεσόγη (29)

15868

Μιχαλένα Μιχαήλ

Πάφο (29)

15914

Δωρούλλα Τζιαλλή

Πάφο (29)

15957

Γεωργία Πέτρου

Πόλη Χρυσοχούς (29)

15931

Ιωάννα Αγαπίου

Γεροσκήπου (23) + Αναρίτα (6)

16300

Ολυμπία Δημητρίου

Πόλη Χρυσοχούς (29)

15887

Βαρβάρα Βασιλείου

Πόλη Χρυσοχούς (23) + Πάφο (6)

16416

Χριστίνα Προδρόμου

Πάφο (29)

16121

Αντρέας Γερολέμου

Αργάκα (12) + Πωμό (11) + Παναγιά (6)

2. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Αρ.Φακ.

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ονοματεπώνυμο

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Εις

21514

Ευανθία Θεράποντος

Λευκωσία (29) (Ειδικοί λόγοι)

21515

Λουκία Παπαβαρνάβα

Λευκωσία (17) + Κόρνο (6) + Δάλι (6) (Αναστολή ενός έτους)

21516

Παναγιώτα Μιχαήλ

Ερήμη (ολοήμερο) (13) + Απαισιά (ολοήμερο) (12)

21533

Ελένη Γεροντίδη

Ακρωτήρι (17) + Άγιο Αμβρόσιο Λ/σού (6) + Πισσούρι (6) Αναστολή ενός έτους)

16246

Ελπίδα Σταυρινού

Χλώρακα (29)

16229

Θέμις Χαραλάμπους

Πέγεια (17) + Τσάδα (12)

21458

Άντρια Θεοδώρου

Τάλα (19) + Στρουμπί (10)

21519

Ζωή Καραχρήστου

Πολέμι (29)

21730

Μαριλένα Γεωργίου

Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς (29)

21731

Μαρίνα Κέντη

Κισσόνεργα (17) + Ίνια (12)

21732

Άντρια Γρηγορίου

Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς (23) + Πάφο (6)

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter378