ΕΕΥ: Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί Εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας αποφάσισε να προσφέρει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 16η Σεπτεμβρίου 2019.

Νοείται ότι η προσφορά διορισμού γίνεται υπό την αίρεση ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Η προσφορά των μόνιμων με δοκιμασία διορισμών στη θέση Καθηγητή

(Κλ. Α8, Α10 και Α11) γίνεται μετά την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, για εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης θέσεων, σύμφωνα με τους περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμους, για τις ανάγκες της Μέσης Εκπαίδευσης και, μετά από σχετική εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής.

Στους διοριζόμενους αποστέλλεται άμεσα γραπτή προσφορά διορισμού, στην οποία πρέπει να απαντήσουν μέσα στην καθορισμένη προθεσμία των 10 ημερών από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στην επιστολή. Τονίζεται ότι η προσφορά διορισμού σε άτομα που δεν θα απαντήσουν μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, θα ανακληθεί.

Α. ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Καθηγ.Φιλολογικών (ειδικός κατάλογος διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες)

Αρ.Φακ.

Αρ.ταυτότητας

Εις

108966

994143

Λευκωσία(24)

 

Καθηγ.Μαθηματικών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

18479

Χριστίνα Αδάμου

Λευκωσία(24)

 

Καθηγ.Βιολογίας

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

49222

Άντρη Παναγιώτου

Πάφο(24)

 

Καθηγ.     

 Χημείας

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

18925

Άλκης Παπής

Λεμύθου(15)+Δ.Λεμεσό(9)

36779

Φλώρα Φραγκέσκου

Δάλι(16)+Λεμεσό(8)

                                   Καθηγ.Πληροφορικής

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

16057

Χρίστος Δημητριάδης

Λευκωσία(24)

Καθηγ.Πληροφορικής (ειδικός κατάλογος διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες)

Αρ.Φακ.

Αρ.ταυτότητας

Εις

20558

873146

Λευκωσία(15)+Σολέα(9)

Καθηγ.Μουσικής

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

15903

Ηλιάνα Μαρρά

Αμμόχωστο Α'(15)+Αμμόχωστο Β'(7)

 

Καθηγ.Σχεδιασμό και Τεχνολογίας

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

20251

Αλέξανδρος Σφυροέρας

Λευκωσία(24)

Β. ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Καθηγ.Εμπορικών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

20525

Ιωάννα Ιωάννου

Λευκωσία(24)

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1732