ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Τεχνικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 17 Σεπτεμβρίου 2019.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(3) των πιο πάνω Κανονισμών, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας μόνο ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Μηχανολογίας

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

19799

Χρίστος Χατζηκυριάκου

Λάρνακα(24)

Αμμόχωστο Β'(24)

20267

Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Λεμεσό(24)

Αμμόχωστο Β'(24)

19814

Πολύδωρος Μαρκίδης

Πάφο(24)

Λεμεσό(24)

Ηλεκτρολογίας

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

20645

Ευστάθιος Αυγουστή

Λεμεσό

Λεμεσό(13)+Πάφο(11)

Μηχανικής

 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

19754

Χριστόδουλος Γιαννακού

Λάρνακα(24)

Λεμεσό(24)

20594

Χριστιάνα Χαραλάμπους

Αμμόχωστο Β'(24)

Λεμεσό(24)

Γραφικών Τεχνών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

17872

Μαρίνα Αντωνιάδου

Λευκωσία(22)

Αμμόχωστο Α'(22)

 

Διακοσμητι

κή

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

7263

Παναγιώτα Μουστάκα

Αμμόχωστο Α'(18)+ Αμμόχωστο Β'(4)

Αμμόχωστο Α'(16)+ Αμμόχωστο Β'(6)

Ξενοδοχειακών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

17941

Χριστάκης Σόλωνος

Π.Χρυσοχούς(16)+Πάφο(6)

Πάφο(22)

20689

Σαββατούλα Μιχαήλ

Πάφο(24)

Π.Χρυσοχούς(16)+Πάφο(8)

19961

Αντρέας Ξενοφώντος

Αγρό(19)+Λεμεσό(5)

Αγρό(24)

19946

Λεωνίδας Ιωάννου

Αγρό(24)

Αγρό(19)+Λεμεσό(5)

 

Γεωπονίας

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

19949

Ιωάννης Περάκης

Π.Χρυσοχούς(13)+Όμοδος(11)

Λεμεσό(13)+Όμοδος(11)

20531

Λουκάς Σολωμού

Λεμεσό(24)

Πάφο(13)+Λεμεσό(11)

20279

Μιχαήλ Σπανός

Πάφο(24)

Π.Χρυσοχούς(13)+Πάφο(11)

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter368