ΕΕΥ: Αιτήσεις για διορισμό με σύμβαση στο δημόσιο Νηπιαγωγείο Κάμπου


Η Επιτροπή, σε συνέχεια της ανακοίνωσής της ημερομηνίας 11.9.2019 επιθυμεί να ενημερώσει ότι η θέση στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Κάμπου αφορά διορισμό με σύμβαση. Συνεπώς, καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Προδημοτικής Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να εργαστούν με σύμβαση, στο εν λόγω Νηπιαγωγείο, για το σχολικό έτος 2019-2020, να υποβάλουν αίτηση, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.30μ.μ.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά αποστέλλοντας μήνυμα στη διεύθυνση [email protected]. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, αρ. ταυτότητας, αρ. τηλεφώνου και διεύθυνση).

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι εκπαιδευτικοί είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων ή/και διορισίμων Νηπιαγωγών.

Έναρξη απασχόλησης από τη Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019.

Σημειώνεται ότι, η ανακοίνωση της Επιτροπής ημερομηνίας 11.9.2019 ανακαλείται και όσοι υπέβαλαν αίτηση με βάση την προηγούμενη ανακοίνωση και εξακολουθούν να ενδιαφέρονται, θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση.

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα 22602641, 22602640.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

560