ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Σχολείων Μέσης Γενικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 20 Σεπτεμβρίου 2019.

Όσοι από τους διοριζόμενους δεν γνωρίζουν το σχολείο στο οποίο έχουν τοποθετηθεί καλούνται να παρουσιαστούν στις 20 Σεπτεμβρίου στα συντονιστικά σχολεία της Επαρχίας όπου έχουν διοριστεί.

Επαρχία Λευκωσίας

Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας

Επαρχία Λάρνακας

Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας

Επαρχία Λεμεσού

Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού

Επαρχία Πάφου

Λύκειο Α Εθνάρχη Μακαρίου Γ' Πάφου

Επαρχία Αμμοχώστου

Λύκειο Παραλιμνίου

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καθηγ. Φιλολογικών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

19171

Ξάνθη Ματσούκα

Δάλι(24)

Δάλι(19)+Λευκωσία(5)

Καθηγ.Μαθηματικών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

20892

Γεωργία Αιπαυλίτη

Πάφο(17)+Λεμύθου(7)

Πάφο(14)+Λεμύθου(10)

Καθηγ.Μουσικής

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

20545

Σπύρος Σπύρου

Πάφο(18)+Κ.Πύργο(6)

Πάφο(13)+Κ.Πύργο(11)

Καθηγ.Οικιακής Οικονομίας

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

19081

Αγνή Τάτα

Λάρνακα(18)+Λεμύθου(6)

Λάρνακα(16)+Λεμύθου(8)

19373

Ευρυδίκη Παύλου

Πάφο(22)+Πολέμι(2)

Πάφο(24)

 

Καθηγ.Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

12118

Μαρίνος Φωτίου

Λεμεσό(16)+Αγρό(4)

Λεμεσό(15)+Αγρό(5)

16306

Σάββας Ιωαννίδης

Πάφο(14)+Απόσπαση(8)

Πάφο(22)Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

932