ΕΕΥ: Διορισμός με σύμβαση στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Κάμπου


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της ημερομηνίας 17.9.2019 και αφού εξέτασε τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, αποφάσισε τον διορισμό με σύμβαση της Στέλλας Γλυκύ Αλεξάνδρου (Δ.21735), από τον πίνακα διορισίμων Νηπιαγωγών, για να ασκήσει τα καθήκοντα Νηπιαγωγού στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Κάμπου, από 23.9.2019.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

312