ΕΕΥ: Μετάθεση Εποπτικού Προσωπικού Δημοτικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει την πιο κάτω μετάθεση Εποπτικού Προσωπικού Δημοτικής Εκπαίδευσης με ισχύ από 23 Σεπτεμβρίου 2019.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αρ.Φακ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΠΟ

ΣΕ

6217

Σούλα Ιωάννου

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λευκωσίας (4/5) + Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας- Αμμοχώστου (1/5)

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λευκωσίας (5/5)

 

.../...Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

454