ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση, στη Μέση Γενική Εκπαίδευση


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει διορισμούς με σύμβαση, στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, με ισχύ από 25 Σεπτεμβρίου 2019.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Οι διορισμοί με σύμβαση γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Βελτίωση τοποθέτησης δεν είναι δυνατή.

(β) Στους πιο κάτω υποψήφιους θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση για να δηλώσουν κατά πόσο προτίθενται να αποδεκτούν ή όχι τον εν λόγω διορισμό. Στους υποψήφιους που θα δηλώσουν ότι προτίθενται να αποδεχτούν, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν.

(γ) Οι διορισμοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγουν την 31η Αυγούστου 2020.

(δ) Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

Όσοι από τους διοριζόμενους δεν γνωρίζουν το σχολείο στο οποίο έχουν τοποθετηθεί καλούνται να παρουσιαστούν στις 25 Σεπτεμβρίου στα συντονιστικά σχολεία της Επαρχίας όπου έχουν διοριστεί.

Επαρχία Λευκωσίας

Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας

Επαρχία Λάρνακας

Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας

Επαρχία Λεμεσού

Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού

Επαρχία Πάφου

Λύκειο Α Εθνάρχη Μακαρίου Γ' Πάφου

Επαρχία Αμμοχώστου

Λύκειο Παραλιμνίου

1. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Καθ. Φιλολογικών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

50174

Ελένη Μιχαηλίδου

Σολέα(24)

Καθ. Μαθηματικών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

19135

Στέλλα Ηλία

Δ.Λεμεσό(24) Αναστολή ενός έτους

Καθ. Χημείας

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

Καθ. Βιολογίας

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

17850

Ιφιγένεια Αντωνίου

Πάφο(14)+Αμμόχωστο Α'(10)

Καθ. Εμπορικών/Οικονομικών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

35171

Ροδούλα Μιχαηλίδου

Λευκωσία(24)

35086

Φώτης Νικολαΐδης

Λεμεσό(24)

Καθ. Γαλλικών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

18430

Μαρίνα Χριστοδούλου

Πάφο(20)+Αγρό(4)

Καθ. Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

85834

Αλέξανδρος Διαμάντης

Λεμεσό(24)

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1151