ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στην Ειδική Εκπαίδευση


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω διορισμούς με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση (Ειδική Εκπαίδευση), λαμβάνοντας υπόψη τις μη αποδοχές, με ισχύ από 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Οι διορισμοί με σύμβαση γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Βελτίωση τοποθέτησης δεν είναι δυνατή.

(β) Στους πιο κάτω υποψήφιους θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση για να δηλώσουν κατά πόσο προτίθενται να αποδεκτούν ή όχι τον εν λόγω διορισμό. Στους υποψήφιους που θα δηλώσουν ότι προτίθενται να αποδεχτούν, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν.

(γ) Οι διορισμοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγουν την 31η Αυγούστου 2020.

(δ) Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

Σύμβαση (Πίνακας Διοριστέων)

Αρ.Φακ.

21269

Ονοματεπώνυμο

Σόνια Ιωαννίδου

Εις

Πάφο (29)

21268

Αρίστη Ιωάννου

Πάφο (29)

21756

Γεωργία Παπλωματά

Πόλη Χρυσοχούς (29)

Σύμβαση (

Πίνακας Διορισίμων)

 

Αρ.Φακ.

21593

Ονομαιειΐώνυμο

Αντρούλλα Νίττη

Εις

Πόλη Χρυσοχούς (29)

21757

Δήμητρα Κωνσταντά

Δρούσια (13) + Γιόλου (7) + Τσάδα (6) + Ίνια (3)

21758

Ειρήνη Θεοδώρου

Πολέμι (23) + Παναγιά (3) + Στρουμπί (3)

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Σύμβαση (Πίνακας Διοριστέων)

Αρ.Φακ.

21759

Ονοματεπώνυμο

Αιμιλία Μαρκαντώνη

Εις

Λάρνακα (23) + Πάφο (6)

21330

Τάσος Θεολόγου

Λιοπέτρι (24) + Δερύνεια (5)

 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Σύμβαση (Πίνακας Διοριστέων)

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

21760

Μαρία Γενναδίου

Ειδικό Σχολείο ''Ευαγγελισμός'' - Γέρι (17) + Ειδικό Σχολείο ''Άγιος Σπυρίδωνας'' - Λάρνακα (12)

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter287