ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση, στη Μέση Τεχνική


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει διορισμούς με σύμβαση, στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, με ισχύ από 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Οι Εκπαιδευτικοί πρέπει να αναλάβουν καθήκοντα από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού, στις σχολικές μονάδες στις οποίες θα τοποθετηθούν σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας αρχής που θα ακολουθήσει.

(β) Οι διορισμοί με σύμβαση γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Βελτίωση τοποθέτησης δεν είναι δυνατή.

(γ) Στους πιο κάτω υποψήφιους θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση για να δηλώσουν κατά πόσο προτίθενται να αποδεκτούν ή όχι τον εν λόγω διορισμό. Στους υποψήφιους που θα δηλώσουν ότι προτίθενται να αποδεχτούν, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν.

(δ) Οι διορισμοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγουν την 31η Αυγούστου 2020.

(ε) Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:http://www.eev.gov.cy

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Ηλεκτρολογίας (Γενική)

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

51700

Λουκιανός Αγγελίδης

Λευκωσία(24)

18045

Αντρέας Κωνσταντίνου

Λευκωσία(24)

61451

Κωνσταντίνος Πηγιώτης

Λευκωσία(24)

19826

Ανδρέας Κοκκοφίτης

Λευκωσία(24)

69817

Γρηγόρης Γρηγοριάδης

Αμμόχωστο Α'(12)+Λευκωσία(12)

20625

Ορέστης Κυριάκου

Λάρνακα(24)

20130

Μιχαήλ Κούντουρος

Λάρνακα(24)

20121

Νικόλας Σοφοκλέους

Αμμόχωστο Α'(24)

101471

Σταύρος Σταύρου

Αμμόχωστο Α'(24)

Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

20670

Μιχάλης Θράσου

Αμμόχωστο B'(24)

Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

19607

Πολύβιος Πολυκάρπου

Π.Χρυσοχούς(24)

Διακοσμητικής

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

19444

Μαρία Ιωάννου

Αμμόχωστο Α'(24)

Γεωπονίας (Γενική)

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

20124

Ευτύχιος Καλαϊτζάκης

Π.Χρυσοχούς(24)

 

Ξυλουργικής Επιπλοποίας

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

95289

Πάμπος Χαραλάμπους

Πάφο(24)

 

Σχεδίασης

 Επίπλων

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

108176

Ανδρέας Ζαχαρία

Λευκωσία(24)

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter319