ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Τεχνικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 26 Σεπτεμβρίου 2019.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Βοηθός Διευθυντής

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Από

Εις

11698

Νίκος Παπαευριπίδης

Μηχανικής Αυτοκινήτων

Αμμόχωστο Β'

Αμμόχωστο Β'+ Λεμεσό

Μηχανική

ς Αυτοκινήτων

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

20908

Αναστάσιος Φλουρέντζου

Λευκωσία(18)+ Αμμόχωστο Β'(6)

Λευκωσία(12)+ Αμμόχωστο Β'(12)

Ηλεκτρολογίας

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

20316

Κυριάκος Κουλουμής

Αμμόχωστο Α'(24)

Λεμεσό(24)

Μηχανολογίας

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

19184

Κώστας Λασέττα

Αμμόχωστο Β'(12)+ Λάρνακα(12)

Αμμόχωστο Β'(22)

 

Δομικών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

17415

Ανδρούλα Μαύρου

Λευκωσία(16)+Λεμεσό(8)

Λευκωσία(14)+ Αμμόχωστο Β'(10)

17442

Όλγα Κέκκου

Αμμόχωστο Β'(9)+ Αμμόχωστο Α'(9)+ Λάρνακα(6)

Λάρνακα(14)+ Αμμόχωστο Α'(10)

19466

Μάριος Ευσταθίου

Πάφο(14)+Λεμεσό(10)

Λεμεσό(16)+Πάφο(8)

16657

Άννα Ιερείδου

Πάφο(22)

Πάφο(14)+Π.Χρυσοχούς(8)

19465

Παρασκευή Μαλέκκου

Π.Χρυσοχούς(24)

Λευκωσία(14)+ Π.Χρυσοχούς(10)

 

Διακοσμητ

ΐτικής

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

7263

Παναγιώτα Μουστάκα

Αμμόχωστο Α'(16)+ Αμμόχωστο Β'(6)

Αμμόχωστο Α'(20)+ Αμμόχωστο Β'(2)

Γραφικών Τεχνών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

16087

Παναγιώτα Χριστοφόρου

Λεμεσό(22)

Λάρνακα(16)+Λεμεσό(4)

15584

Βάσος Νικολάου

Λεμεσό(18)+Δ.Λεμεσό(4)

Λεμεσό(20)

17381

Μαρίζα Μιχαηλίδου

Λεμεσό(9)+Συνδετικός λειτουργός(9)+Πολέμι(4)

Λεμεσό(13)+ Συνδετικός λειτουργός(9)

 

Γεωπονίας

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

20531

Λουκάς Σολωμού

Πάφο(13)+Λεμεσό(11)

Λεμεσό(24)

20279

Μιχαήλ Σπανός

Π.Χρυσοχούς(13)+Πάφο(11)

Πάφο(24) ΜΙΙΕΚ

20280

Ελευθέριος Χαραλάμπους

Π.Χρυσοχούς(24)

Π.Χρυσοχούς(14)+ Λευκωσία(10)

18236

Προκοπία Προκοπίου

Λεμεσό(18)+Απόσπαση(4)

Απόσπαση(22)

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter407