ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Προδημοτικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση), με ισχύ από 30η Σεπτεμβρίου 2019.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(3) των πιο πάνω Κανονισμών, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας μόνο ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

Αρ. Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

16026

Χριστιάνα Ανδρέου

Γέρι (24) + Λατσιά (3)

Γέρι (24) + Δάλι (3)

21718

Μαρίνα Γεωργίου

Δάλι (19) + Λατσιά (10)

Δάλι (29)

14791

Αγνή Φιλή

Δάλι (29)

Δάλι (17) + Λατσιά (12)

16697

Μυρούλα Παπαδοπούλου

Λάρνακα (29)

Λάρνακα (26) + Ορόκλινη (3)

16607

Ζηνοβία Δημητρίου

Λεμεσό (14) + Πισσούρι (10) + Επισκοπή (5)

Λεμεσό (14) + Πισσούρι (10) + Γερμασόγεια (5)

21112

Ευγενία Βρυώνη

Κυβίδες (16) + Πολεμίδια Πάνω (8) + Γερμασόγεια (5)

Κυβίδες (16) + Πολεμίδια Πάνω (8) + Επισκοπή (5)

21500

Μαρία Ελένη Δασκαλάκη

Πάφο (24) + Κονιά (5)

Πάφο (24) + Έμπα (5)

21111

Παρθενόπη Ρούση

Μανδριά (11) + Κούκλια (11) + Πάφο (7)

Πάφο (15) + Μανδριά (7) + Κούκλια (7)

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

253