Τερματισμός διορισμού


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Παρασκευής 4 Οκτωβρίου 2019:

Ο διορισμός με δοκιμασία της κας Δ. Κ., στη μόνιμη θέση Δασκάλας τερματίστηκε, από 30.9.2019, δυνάμει των προνοιών του άρθρου 30(3) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως (Αρ. 2) του 2019.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter2874