ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Τεχνικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 11 Οκτωβρίου 2019.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Γραφικών Τεχνών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

19672

Γιωργούλα Καραγιώργη

Πάφο(18)+Αμμόχωστο Α'(6)

Πάφο(15)+Λευκωσία(9)

18384

Ευάγγελος Στεργενάκης

Λευκωσία(24)

Λευκωσία(18)+ Αμμόχωστο Α'(6)

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter315