ΕΕΥ: Διορισμός με σύμβαση στην Προδημοτική


 υπόψη τη μη αποδοχή, με ισχύ από 10 Οκτωβρίου 2019.

Νοείται ότι η υποψήφια θα πρέπει να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Ο διορισμός με σύμβαση γίνεται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Βελτίωση τοποθέτησης δεν είναι δυνατή.

(β) Στην πιο κάτω υποψήφια θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική της διεύθυνση για να δηλώσει κατά πόσο προτίθεται να αποδεκτεί ή όχι τον εν λόγω διορισμό. Στην υποψήφια που θα δηλώσει ότι προτίθεται να αποδεκτεί, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού στην οποία θα πρέπει να απαντήσει.

(γ) Οι διορισμοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγουν την 31η Αυγούστου 2020.

(δ) Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Σε

16929

Μαρία Μπαρρή

Πάφο (29)

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter290