ΕΕΥ: Τοποθέτηση Εποπτικού Προσωπικού Δημοτικής Εκπαίδευσης

08 Νοε 2019 - 14:11


ΕΕΥ: Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί Εκπαιδευτικών Δημοτικής

08 Νοε 2019 - 14:09


EEY: Διορισμός με σύμβαση στην Ειδική Εκπαίδευση

24 Οκτ 2019 - 14:11


ΕΕΥ: Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί Εκπαιδευτικών Δημοτικής

24 Οκτ 2019 - 14:00


ΕΕΥ: Διορισμός με σύμβαση, στη Μέση Γενική Εκπαίδευση

23 Οκτ 2019 - 18:19


ΕΕΥ: Διορισμοί με Σύμβαση στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση

21 Οκτ 2019 - 16:45


ΕΕΥ: Στελέχωση Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου για τη σχολική χρονιά 2019-2020

21 Οκτ 2019 - 16:36


ΕΕΥ: ‘Εκτακτη μετάθεση Ειδικής Εκπαίδευσης

21 Οκτ 2019 - 12:54


ΕΕΥ:Έκτακτες μεταθέσεις Μέσης Γενικής

18 Οκτ 2019 - 22:45


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση, στη Μέση Γενική

18 Οκτ 2019 - 22:28

Newsletter