ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Μέση Τεχνική


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει διορισμό με σύμβαση, στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, με ισχύ από 17 Οκτωβρίου 2019.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Οι Εκπαιδευτικοί πρέπει να αναλάβουν καθήκοντα από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού, στις σχολικές μονάδες στις οποίες θα τοποθετηθούν σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας αρχής που θα ακολουθήσει.

(β) Οι διορισμοί με σύμβαση γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Βελτίωση τοποθέτησης δεν είναι δυνατή.

(γ) Στους πιο κάτω υποψήφιους θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση για να δηλώσουν κατά πόσο προτίθενται να αποδεκτούν ή όχι τον εν λόγω διορισμό. Στους υποψήφιους που θα δηλώσουν ότι προτίθενται να αποδεχτούν, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν.

(δ) Οι διορισμοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγουν την 31η Αυγούστου 2020.

(ε) Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Εκπαιδ.Ηλεκτρολογίας (Γενική)

 

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

 

34398

Δημήτρης Δημητρίου

Λευκωσία(24)

       

Εκπαιδ.Γραφικών Τεχνών

 

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

 

19128

Δανάη Θεοφυλάκτου-Χατζηπροκοπίου

Αμμόχωστο Α'(16)+Κ.Πύργο(8)

       

Εκπαιδ.Ξενοδοχειακών(Γενικά)Α5-Α7

 

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

 

20094

Μαρία Κλεάνθους

Πάφο(24)Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

303