ΕΕΥ:Έκτακτες μεταθέσεις Μέσης Γενικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 21 Οκτωβρίου 2019.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καθηγ. Αγγλικών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

19726

Γεωργία Χαραλάμπους

Δ.Λεμεσό(13)+Λεμύθου(11)

Λεμύθου(24)

Καθηγ. Μουσικής

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

16350

Σωκράτης Τερπίζης

Πολέμι(19)+Πάφο(5)

Πάφο(12)+

Πάφο(12) Μουσικό Σχολείο

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

1481