ΕΕΥ: ‘Εκτακτη μετάθεση Ειδικής Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, την πιο κάτω έκτακτη μετάθεση Εκπαιδευτικού Λειτουργού Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση), με ισχύ από 22 Οκτωβρίου 2019.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (Εργοθεραπείας)

Αρ. Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

16722

Λουΐζα Λοΐζου

Σχολή Τ υφλών - Λευκωσία (15) + Ειδικό Σχολείο "Ευαγγελισμός" - Γέρι (14)

Σχολή Τυφλών - Λευκωσία (15) + Σχολή Κωφών - Λευκωσία (14)

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

240