ΕΕΥ: Διορισμοί με Σύμβαση στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει διορισμούς με σύμβαση, στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, με ισχύ από 22 Οκτωβρίου 2019.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α)       Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναλάβουν καθήκοντα από την ημερομηνία ισχύος του διορισμούστις σχολικές μονάδες στις οποίες θα τοποθετηθούν σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας αρχής που θα ακολουθήσει.

(β)       Οι διορισμοί με σύμβαση γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Βελτίωση τοποθέτησης δεν είναι δυνατή.

(γ)        Στους πιο κάτω υποψήφιους θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα
(e-mail) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση για να δηλώσουν κατά πόσο προτίθενται να αποδεκτούν ή όχι τον εν λόγω διορισμό. Στους υποψήφιους που θα δηλώσουν ότι προτίθενται να αποδεχτούν, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν.

(δ)       Οι διορισμοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγουν την 31η Αυγούστου 2020.

(ε)        Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Εκπαιδ.Ξυλουργικής-Επιπλοποιίας

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

20329

Μιχάλης Κυπριανού

Λευκωσία(24)

 

Εκπαιδ.Ξενοδοχειακών(Τραπεζοκομίας)Α8-Α10-Α11

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

120406

Θεόδωρος Καβάζης

Λάρνακα(12)+Αμμόχωστο Α΄(12)

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter395