ΕΕΥ: Διορισμός με σύμβαση, στη Μέση Γενική Εκπαίδευση


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει διορισμό με σύμβαση, στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, με ισχύ από 24 Οκτωβρίου 2019.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Ο Εκπαιδευτικός πρέπει να αναλάβει καθήκοντα από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού, στις σχολικές μονάδες στις οποίες θα τοποθετηθεί σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας αρχής που θα ακολουθήσει.

(β) Ο διορισμός με σύμβαση γίνεται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Βελτίωση τοποθέτησης δεν είναι δυνατή.

(γ) Στον πιο κάτω υποψήφιο θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική του διεύθυνση για να δηλώσει κατά πόσο προτίθεται να αποδεχτεί ή όχι τον εν λόγω διορισμό. Στον υποψήφιο που θα δηλώσει ότι προτίθεται να αποδεχτεί, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού στην οποία θα πρέπει να απαντήσει.

(δ) Ο διορισμός με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγει την 31η Αυγούστου 2020.

(ε) Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Καθ. Εμπορικών/Οικονομικών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

34039

Χρυστάλλα Στυλιανούδη

Λάρνακα(24)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1118