ΕΕΥ: Τοποθέτηση Εποπτικού Προσωπικού Δημοτικής Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει την πιο κάτω τοποθέτηση Εποπτικού Προσωπικού Δημοτικής Εκπαίδευσης με ισχύ από 11η Νοεμβρίου 2019.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρ.Φακ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΣ

6021

Ελένη Ματαίου-Σκουφάρη

Επαρχιακό Γ ραφείο Παιδείας Λάρνακας- Αμμοχώστου (5/5)

 

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

473