ΕΕΥ: Διορισμός με σύμβαση στη Μέση Γενική


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει διορισμό με σύμβαση, στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, με ισχύ από 2 Δεκεμβρίου 2019.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αναλάβει καθήκοντα από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού, στις σχολικές μονάδες στις οποίες θα τοποθετηθούν σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας αρχής που θα ακολουθήσει.

(β) Ο διορισμός με σύμβαση γίνεται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Βελτίωση τοποθέτησης δεν είναι δυνατή.

(γ) Ο διορισμός με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγει την 31η Αυγούστου 2020.

(δ) Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Θρησκευτικών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

68340

Μιχαέλλα Παύλου

Λεμεσό(24)Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

1257