Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Α για τα Φιλολογικά


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Α' (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τα Φιλολογικά (τρεις θέσεις). Στους καταλόγους περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται, με αλφαβητική σειρά, σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α' (ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019 Ώρα 10.00 π.μ

Αρ. Φακ. 7822

Αλεξάνδρου Χρυσούλα

8839

Γεωργιάδου Δανάη

8525

Δαμιανίδου Ελένη

Ώρα 11.00 π.μ

Αρ. Φακ. 7584

Ιωάννου Σοφία

8545

Κουτσού Ρωσσίδου Ελένη

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019 Ώρα 10.00 π.μ

Αρ. Φακ. 11358

Πούγιουρου Χριστοφόρου Καλλιόπη

7583

Σεργίου Αδάμος

8500

Σοφόκλης Ανδρέας

10562

Συμεού Σιμάκης

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

1078