ΕΕΥ: Ανακοίνωση που αφορά αντικαταστάτες


Η Επιτροπή, επιθυμεί να ενημερώσει ότι στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού covid-19 που έχουν εξαγγελθεί από την Κυβέρνηση, στο παρόν στάδιο οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να μην αποτείνονται για εξασφάλιση και προσκόμιση με την αίτησή τους το Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)). Η εξασφάλιση και προσκόμιση του εν λόγω πιστοποιητικού θα γίνει σε ευθετότερο χρόνο, μετά από επικοινωνία των λειτουργών της Επιτροπής με τους ενδιαφερόμενους.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

2818