ΕΕΥ: Μόνιμοι με Δοκιμασία Διορισμοί Εκπαιδευτικών Δημοτικής (Ειδική Εκπαίδευση)


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση), με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Νοείται ότι η προσφορά διορισμού γίνεται υπό την αίρεση ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Η προσφορά των μόνιμων με δοκιμασία διορισμών στη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού

(Κλ. Α8, Α10 και Α11) γίνεται μετά την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, για εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης θέσεων, σύμφωνα με τους περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμους, για τις ανάγκες της Δημοτικής Εκπαίδευσης και, μετά από σχετική εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής.

Στους διοριζόμενους αποστέλλεται άμεσα γραπτή προσφορά διορισμού, στην οποία πρέπει να απαντήσουν μέσα στην καθορισμένη προθεσμία των 10 ημερών από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στην επιστολή. Τονίζεται ότι η προσφορά διορισμού σε άτομα που δεν θα απαντήσουν μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, θα ανακληθεί.

Α. ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ειδικών Μαθησιακών Νοητικών Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Σε

15610

Ελένη Λουκαΐδου

Πολεμίδια Κάτω (29)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Αρ.Φακ.

Αρ. Ταυτότητας

Σε

16892

991457

Ταμασό (29)

Λογοθεραπείας

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Σε

15256

Εύη Παπαγιάννη

Λεμεσό (29)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Αρ.Φακ.

Αρ. Ταυτότητας

Σε

21241

99958797

Πάφο (29)

Ειδικής Γυμναστικής

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Σε

16743

Στέλλα Δημητρίου

Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας (29)

Εργοθεραπείας

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Σε

16546

Μαρία Ιωάννου

Ειδικό Σχολείο "Ευαγγελισμός" - Γέρι (29)

Φυσιοθεραπείας

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Σε

15458

Αγάθη Πιπεράρη

Ειδικό Σχολείο "Θεοσκέπαστη" - Πάφος (25)

Β. ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ειδικών Μαθησιακών Νοητικών Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Σε

15917

Νατάσα Λαμπίτση

Ειδικό Σχολείο "Αγιος Σπυρίδωνας" - Λάρνακα (29)

Φυσιοθεραπείας

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Σε

23229

Παναγιώτα Παναγή

Ειδικό Σχολείο "Θεοσκέπαστη" - Πάφος (29)

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter464