ΕΕΥ: Μόνιμοι με Δοκιμασία Διορισμοί Εκπαιδευτικών Προδημοτικής Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση), με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Νοείται ότι η προσφορά διορισμού γίνεται υπό την αίρεση ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Η προσφορά των μόνιμων με δοκιμασία διορισμών στη θέση Νηπιαγωγού

(Κλ. Α8, Α10 και Α11) γίνεται μετά την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων για εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης θέσεων, σύμφωνα με τους περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμους, για τις ανάγκες της Δημοτικής Εκπαίδευσης και μετά από σχετική εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής.

Στους διοριζόμενους αποστέλλεται άμεσα γραπτή προσφορά διορισμού, στην οποία πρέπει να απαντήσουν μέσα στην καθορισμένη προθεσμία των 10 ημερών από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στην επιστολή. Τονίζεται ότι η προσφορά διορισμού σε άτομα που δεν θα απαντήσουν μέσα στην καθορισμένη προθεσμία θα ανακληθεί.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

Α. ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Σε

21691

Ελπίδα Κωνσταντίνου

Κοράκου (29)

21057

Μαρία Θεμιστοκλέους

Ανάγυια (29)

23230

Νινώ Σταμπολίδου

Πάφο (29)

23231

Κρυσταλία Δαμανάκη

Πάφο (29)

23232

Ζωή Χαρίτου

Λάρνακα (29)

23233

Γεωργία Παπαδοπούλου

Πάφο (29)

23234

Σταυρούλα Κωτσάκη

Πάφο (29)

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Αρ.Φακ.

Αρ. Ταυτότητας

Σε

21671

1309209

Λακατάμεια (29)

16477

812178

Παραλίμνι (29)

 

Β. ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Σε

16843

Κυριακή Δημοσθένους

Αυγόρου (29)

21756

Γεωργία Παπλωματά

Αυγόρου (29)

16837

Χαρίκλεια Παπαϊωάννου

Λάρνακα (29)

21477

Κωνσταντία Γ εωργίου

Δρομολαξιά-Μενεού (29)

21541

Έλλη Βυρίδου

Κακοπετριά (29)

                  23235                Παρασκευή Νεοφύτου                                 Λάρνακα

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter358