ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής (Προδημοτικής Εκπαίδευσης)


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις ) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτικής Εκπαίδευσης), με ισχύ από 15 Σεπτεμβρίου 2020.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(3) των πιο πάνω Κανονισμών, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας, μόνο ηλεκτρονικά, το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

Νηπιαγωγών

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

23330

  Άννα Καζακαίου

Λάρνακα (25)

Λευκωσία (25) (Ειδικοί λόγοι)

21500

  Μαρία Ελένη Δασκαλάκη

Πόλη Χρυσοχούς (9) + Πολέμι (7) + Γιόλου (7) + Στρουμπί (6)

Γιόλου (29)

21712

  Χαρούλα Βραχνού

Γιόλου (29)

Πόλη Χρυσοχούς (9) + Πολέμι (7) + Γιόλου (7) + Στρουμπί (6) (Αναστολή ενός έτους)

 

 
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter614