ΕΕΥ: Ανάκληση του διορισμού με σύμβαση


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας αποφάσισε την ανάκληση του διορισμού με σύμβαση του υποψηφίου με αρ. 3 στον ειδικό κατάλογο ατόμων με αναπηρίες (ειδικότητα: Νηπιαγωγών), από 16.9.2020 - σχετική η ανακοίνωση της Επιτροπής ημερομηνίας 3.9.2020 - αφού εκ παραδρομής το άτομο αυτό είχε εγγραφεί στον εν λόγω κατάλογο
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter2752