ΕΕΥ: Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει διορισμούς με σύμβαση, στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη και τις μη αποδοχές, με ισχύ από 16 Σεπτεμβρίου 2020.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Οι διορισμοί με σύμβαση γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

(β) Στους πιο κάτω υποψήφιους θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση για να δηλώσουν κατά πόσο προτίθενται να αποδεκτούν ή όχι τον εν λόγω διορισμό. Στους υποψήφιους που θα δηλώσουν ότι προτίθενται να αποδεχτούν, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν.

(γ) Οι διορισμοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγουν την 31η Αυγούστου 2021.

(δ) Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

1. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Εις

20636

  Ανδρέας Ανδρέου

Λευκωσία(24)

119870

  Πέτρος Χαριδήμου

Λάρνακα(24)

Μηχανικής Αυτοκινήτων

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Εις

20641

  Παναγιώτης Αναστασίου

Λεμεσό(16)+Αμμόχωστο Β'(8)

Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Εις

19896

  Προκόπης Μουστακίδης

Πάφο(24)

100691

  Σάββας Παναγιώτου

Πάφο(24)

Σχεδίασης

 - Κατασκευής Ενδυμάτων

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Εις

20667

  Μαρία-Ειρήνη Ιωάννου

Λευκωσία(24)

2. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Μηχανολογίας (Γενική)

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Εις

107857

  Αναστάσιος Μυλωνάς

Λευκωσία(24)

Ηλεκτρολογίας (Γενική)

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Εις

81896

  Ανδρέας Ιωσηφίδης

Αμμόχωστο Α'(24)

Γραφικών Τεχνών

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Εις

Σχεδίασης

 - Κατασκευής Ενδυμάτων

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

92175

  Τρύφωνας Μοδέστου

Αμμόχωστο Β'(24)

 

 




Comments (0)





Add a new comment:






Newsletter















406