ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 16 Σεπτεμβρίου 2020.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(3) των πιο πάνω Κανονισμών, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας μόνο ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Μ ηχανολογίας - Μεταλλοτεχνίας

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

19822

  Γιαννάκης Βιολάρης

Λευκωσία(15)+Λάρνακα(9)

Λευκωσία(24)

19314

  Σπυρίδων Σιακατίδης

Πάφο(18)+Λεμεσό(6)

Λάρνακα(15)+Πάφο(9)

Ηλεκτρολογίας

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

20986

  Αλέξανδρος Διαμάντης

Λάρνακα(15)+Λευκωσία(9)

Αμμόχωστο Α'(24)

19891

  Νίκος Νικολάου

Λάρνακα(24)

Αμμόχωστο Β'(24)

20316

  Κυριάκος Κουλουμής

Αμμόχωστο Β'(24)

Λάρνακα(24)

20916

  Μιχαήλ Χρυσοστόμου

Αμμόχωστο Α'(24)

Λάρνακα(15)+Λευκωσία(9)

Ξενοδοχειακών

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

19838

  Κυριάκος Αλεξίου

Λάρνακα(16)+Λευκωσία(8)

Λευκωσία(24)

22043

  Θεόδωρος Καβάζης

Λεμεσό(18)+Λευκωσία(6)

Αμμόχωστο Α'(9)+Λεμεσό(9)+ Λευκωσία(6)

15845

  Χριστάκης Βασιλείου

Λευκωσία(22)

Λάρνακα(14)+Λευκωσία(8)

19752

  Παναγιώτης Φιλίππου

Π.Χρυσοχούς(24)

Λεμεσό(24)

22394

  Σωτήρης Νεοφυτίδης

Πάφο(24)

Λεμεσό(24)

22437

  Παναγιώτα Χαραλάμπους

Λεμεσό(24)

Πάφο(24)

20689

  Σαββατούλα Μιχαήλ

Λεμεσό(24)

Π.Χρυσοχούς(24)

Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

20085

  Δημήτρης Ιωάννου

Αμμόχωστο Α'(12)+Αγρό(12)

Λευκωσία(12)+Αγρό(12)

19722

  Ανδρέας Παυλίδης

Λευκωσία(24)

Αμμόχωστο Α'(15)+ Λευκωσία(7)

20078

  Ιάκωβος Μιχαήλ

Πάφο(24)

Αμμόχωστο Α'(14)+ Λευκωσία(10)

15712

  Ιωάννης Βασιλείου

Πάφο(22)

Λεμεσό(20)

17419

  Αντρέας Παναγή

Λεμεσό(24)

Πάφο(22)

Γεωπονίας (Γενική)

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

20279

  Μιχαήλ Σπανός

Λεμεσό(14)+Όμοδος(10)

Λεμεσό(24) ΜΙΙΕΚ

20531

  Λουκάς Σολωμού

Λεμεσό(24)

Πάφο(24) ΜΙΙΕΚ

Γραφικών Τεχνών

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

17872

  Μαρίνα Αντωνιάδου

Αμμόχωστο Α'(18)+ Λευκωσία(4)

Λευκωσία(12)+ Αμμόχωστο Α'(10)

18384

  Ευάγγελος Στεργενάκης

Αμμόχωστο Α'(22)

Λευκωσία(15)+ Αμμόχωστο Α'(7)

Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

22061

  Αντρέας Ονουφρίου

Λεμεσό(12)+Λάρνακα(12)

Λεμεσό(18)+Λευκωσία(6)

 

 
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter387