ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 22 Σεπτεμβρίου 2020.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(3) των πιο πάνω Κανονισμών, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας μόνο ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί καλούνται να παρουσιαστούν στις 2 2 Σεπτεμβρίου στα συντονιστικά σχολεία της Επαρχίας όπου έχουν μετατεθεί, εκτός εάν, εν τω μεταξύ ενημερωθούν, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΠΑΝ, για το σχολείο στο οποίο πρέπει να παρουσιαστούν.

Επαρχία Λευκωσίας

Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας

Επαρχία Λάρνακας

Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας

Επαρχία Λεμεσού

Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού

Επαρχία Πάφου

Λύκειο Α' Εθνάρχη Μακαρίου Ρ' Πάφου

Επαρχία Αμμοχώστου

Λύκειο Παραλιμνίου

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Γ εωγραφίας

Φάκελος

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

20172

Μυριάνθη Νικολάου

Λευκωσία(20)+Δάλι(4)

Λεμεσό(24)

22500

Νίκος Θεοδοσίου

Λεμεσό(24)

Λευκωσία(20)+Δάλι(4)

Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

19987

 Θεοδώρα Κουππάρη

Π.Χρυσοχούς(10)+Δ.Λεμεσό(10)+Κ.Πύργο(4)

Π.Χρυσοχούς(20)+Κ.Πύργο(4)

18673

 Μαρία Πάρη

Πάφο(14)+Π.Χρυσοχούς(10)

Πάφο(14)+Δ.Λεμεσό(10)

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

19578

  Σιαρπελίνα Κουμή

Πάφο(15)+Δ.Λευκωσία(9)

Πάφο(24)

22505

  Φωτεινή Φαρκωνή

Πάφο(10) μερική απασχόληση

Δ.Λευκωσία(10) μερική απασχόληση

Ρωσσικών

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

17484

  Παναγιώτα Γιαννακού

Λάρνακα(12)+Λευκωσία(10)

Πάφο(18)+Λεμεσό(4)

20394

  Γεωργία Τσακμάκη

Πάφο(18)+Λεμεσό(6)

Λάρνακα(12)+Λευκωσία(12)

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter2324