ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευση


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 25 Σεπτεμβρίου 2020.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(3) των πιο πάνω Κανονισμών, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας μόνο ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

16413

Δέσποινα Κλεάνθους

Ευρύχου (17) + Αστρομερίτη (6) +

Άγιο Ιωάννη Μαλούντας (6)

Ευρύχου (23) + Άγιο Ιωάννη Μαλούντας (6)

21071

Μαρίνα Σάββα

Πέρα Χωρίο Νήσου (23) + Λύμπια (6)

Πέρα Χωρίο Νήσου (29)

15881

Μαρία Κακουλλή

Δρομολαξιά-Μενεού (17) + Αναφωτία (12)

Αραδίππου (29)

7307

Παναγιώτης Κωνσταντίνου

Αραδίππου (25)

Δρομολαξιά-Μενεού (15) + Αναφωτία (10)

21494

Ανδρέας Τιμοθέου

Λεμεσό (12) +

Άγιο Αθανάσιο (11) + Κολόσσι (6)

Λεμεσό (12) + Άγιο Αθανάσιο (11) + Λύμπια (6)

16220

Άντρη Ευθυμίου

Δρούσια (29)

Πάχνα (13) + Πεντάκωμο (10) + Πισσούρι (6)

15933

Ελισάβετ Μίτσιγγα

Πύργο Λ/σού (12) + Γερμασόγεια (11) + Πεντάκωμο (6)

Πύργο Λ/σού (12) + Γερμασόγεια (11) + Αστρομερίτη (6)

16751

Άντρια Νικολαϊδου

Πάφο (17) + Σούνι-Ζανατζιά (6) + Πάχνα (6)

Πάφο (17) + Κολόσσι (6) + Σούνι-Ζανατζιά (6)

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter2192