ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω διορισμούς με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση, με ισχύ από 28 Σεπτεμβρίου 2020. Διευκρινίζεται ότι, οι εν λόγω διορισμοί γίνονται κατόπιν πρότασης της Αρμόδιας Αρχής και αφορούν στήριξη δημοτικών σχολείων που αντιμετωπίζουν θέματα λειτουργικού αναλφαβητισμού.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Οι διορισμοί με σύμβαση γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

(β) Στους πιο κάτω υποψήφιους θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση για να δηλώσουν κατά πόσο προτίθενται να αποδεχτούν ή όχι τον εν λόγω διορισμό. Στους υποψήφιους που θα δηλώσουν ότι προτίθενται να αποδεχτούν, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν.

(γ) Οι διορισμοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγουν την 31η Αυγούστου 2021.

(δ) Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

1. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

16163

  Σωκράτης Θεοδώρου

Λευκωσία (29)

21745

  Μαρία Παναγιώτου

Δρομολαξιά-Μενεού (29) (Αναστολή ενός έτους)

15990

  Αλεξία Δημητρίου

Λεμεσό (29)

16452

Μάριος Παπαχαραλάμπους

Γεροσκήπου (29)

16642

  Όλια Τσιβιτανίδου

Λεμεσό (29)

2. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Σε

21495

  Ραφαέλλα Γιασουμή

Δρομολαξιά-Μενεού (29)

16229

  Θέμις Χαραλάμπους

Λεμεσό (29) (Αναστολή ενός έτους)

23047

  Μαργαρίτα Κουσιάπα

Λεμεσό (29)

16157

Ι  ωάννα Σταύρου

Γεροσκήπου (29)

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter734